www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Karjaanjoen vesistöalue - Väänteenjoki

Vesistöennusteet > Karjaanjoen vesistöalue > Väänteenjoki > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 12.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 25.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2021 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 23.9 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.44 - 35.4 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.44 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 18.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 27.4 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 35.4 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 7.41 m3/s ja maksimiarvo 38.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 23.57 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 38.50 m3/s, se on havaittu 21.04.1992 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 10.90 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           12.63           1.377          
  2           22.47           0.873          
  3           25.26           1.110          
  4           27.04           1.309          
  5           28.36           1.471          
  6           29.41           1.605          
  7           30.28           1.719          
  8           31.02           1.819          
  9           31.68           1.907          
  10           32.25           1.986          
  15           34.45           2.292          
  20           35.99           2.509          
  30           38.14           2.817          
  40           39.66           3.035          
  50           40.83           3.205          
  60           41.79           3.344          
  70           42.59           3.461          
  80           43.29           3.563          
  90           43.91           3.653          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           44.46           3.733          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2300560 Väänteenjoki havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto