www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiskonjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat kasvaneet syksyn suurimpiin arvoihin kuluvan viikon sateiden myötä. Vantaanjoen virtaama on perjantaina huipussaan, Oulunkylän kohdalla virtaama on noin 80 m3/s. Karjaanjoen vesistöalueella Nummenjoella vesi nousee pelloille, vedenpinta nousee ennusteen mukaan Pirkkulassa vielä viikonloppuna 10-15 cm. Uskelanjoen Kaukolankoskessa vedenpinta on laskussa torstain huipustaan. Yläneenjoki on tänään huipussaan vähän viime kevään pieneksi jäänyttä kevättulvaa suurempana. Myös mm. Sirppujoki, Aurajoki, Siuntionjoki, Porvoonjoki, Mustijoki, Ilolanjoki ja Taasianjoki ovat laskussa tai kääntymässä laskuun syksyn suurimmista virtaamistaan.

Järvien vedenkorkeudet jatkavat nousua sateiden jälkeen. Tuusulanjärvi on noussut tällä viikolla lähes 15 cm, mutta kääntynee laskuun viikonloppuna. Hiidenvesi ja Lohjanjärvi ovat nyt lähellä ajankohdan tavanomaista vedenkorkeutta, ennusteen mukaan marraskuun lopulla Hiidenvesi nousee 15-20 cm ja Lohjanjärvi 10-15 cm. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut viime päivinä noin 10 cm ja jatkaa nousuaan, viikon kuluessa nousua kertyy ennusteen mukaan 5-10 cm.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven juoksutusta on kasvatettu 4 m3/s:iin sen pysyttyä pitkän noin 2 m3/s suuruisena. Vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja nousee marraskuun lopulla joitakin senttejä. Painion vedenkorkeus on noussut viikossa yli 35 cm, mutta kääntynee laskuun sateiden vähentyessä.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.11.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Enäjärvi
Hirsijärvi (Hirsjärvi Kirveslahti)
Iso-Kisko
Kirkkojärvi
Koski
Perniönjoki
Pohjankoski
Saarenjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Perniö
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto