www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiskonjoen vesistöalue - Koski

Vesistöennusteet > Kiskonjoen vesistöalue > Koski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.1.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.12.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.4.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 19.3 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 9.83 - 28.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 9.83 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 14.8 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 20.3 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 28.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 5.05 m3/s ja maksimiarvo 35.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1963 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 21.91 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 70.40 m3/s, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 8.50 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           5.93           1.882          
  2           20.31           1.193          
  3           24.38           1.516          
  4           26.98           1.789          
  5           28.91           2.009          
  6           30.44           2.193          
  7           31.71           2.349          
  8           32.80           2.485          
  9           33.75           2.606          
  10           34.60           2.714          
  15           37.81           3.131          
  20           40.06           3.428          
  30           43.20           3.848          
  40           45.41           4.147          
  50           47.12           4.378          
  60           48.52           4.568          
  70           49.70           4.729          
  80           50.72           4.868          
  90           51.61           4.991          
  100           52.42           5.101          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2400400 Koski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto