www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiskonjoen vesistöalue - Koski

Vesistöennusteet > Kiskonjoen vesistöalue > Koski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 10.11.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.10.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.11.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 16.75 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.50 - 17.31 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 16.50 m, 75 % todennäköisyydellä yli 16.59 m, 25 % todennäköisyydellä yli 17.03 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 17.31 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 16.50 m ja maksimiarvo 17.49 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 1987 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 17.90 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 19.39 m, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 17.38 m.
  • Havainnot asemalta 2400400 Koski, ala. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 16.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.48 - 16.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.47 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 16.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.48 - 16.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.46 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 16.55 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.50 - 16.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.46 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 16.70 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.61 - 16.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 17.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.49 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto