www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kiskonjoen vesistöalue - Koski

Vesistöennusteet > Kiskonjoen vesistöalue > Koski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 27.5.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 16.61 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.61 - 16.66 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 16.61 m, 75 % todennäköisyydellä yli 16.61 m, 25 % todennäköisyydellä yli 16.62 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 16.66 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 16.60 m ja maksimiarvo 16.69 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1963 - 1987 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 17.90 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 19.39 m, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 17.38 m.
  • Havainnot asemalta 2400400 Koski, ala. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.06. vedenkorkeus on keskimäärin 16.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.57 - 16.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.64 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.56 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 16.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.52 - 16.56 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.63 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.50 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 16.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.47 - 16.54 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.08. vedenkorkeus on keskimäärin 16.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.49 - 16.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.78 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.44 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto