www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Uskelanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Lounais-Suomessa maaperä on kuivaa ja jokien virtaamat laskeneet jo varsin pieniksi. Huhti- ja toukokuun sademäärät ovat jääneet vähäisiksi, sadetta on kertynyt paikoin vain 10-20 mm. Toukokuun lopulle on luvassa runsaitakin sateita, jotka helpottavat hieman tilannetta.

Etelärannikolla Vantaanjoen itäpuolisten pienten jokien, Mustijoelta Taasianjoelle, virtaamat ovat pienentyneet noustuaan parin viikon takaisten rankkasateiden jälkeen paikoin pienen tulvan tasolle. Lähipäivien sateet voivat jälleen nostaa pienten jokien vedenkorkeuksia.

Järvien vedenkorkeudet ovat pysyneet lähellä ajankohdan tavanomaista. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskimääräisen tuntumassa ja pysyy ennusteen mukaan seuraavan kahden viikon ajan lähellä nykyistä, kun sateita on luvassa. Tuusulanjärvi on hieman ajankohdan tavanomaista alempana, mutta nousee lähipäivien sateista muutaman sentin verran. Myös Hiidenvesi ja Lohjanjärvi ovat ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Ennusteen mukaan Hiidenvesi nousee parin seuraavan viikon aikana hieman ja Lohjanjärvi pysyy nykyisellään.

Säkylän Pyhäjärvi on pysynyt ajankohdan keskitasolla, vaikka sateet ovat olleet vähissä huhtikuun alun jälkeen. Toukokuun lopulla sateita on tulossa, vedenkorkeus pysyy lähellä tämän hetken tasoa vielä kesäkuun alkupuolellakin. Painion vedenkorkeus on ajankohdan tavanomaista korkeammalla ja pysyy toukokuun lopussa lähellä nykyistä. Mahdolliset rankkasateet voivat kuitenkin nostaa vedenpintaa kesäkuun alussa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 24.05.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kaukolankoski

Jäänlähtö
Kaukolankoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto