www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Uskelanjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat virtaamat ovat pienentyneet viime viikonlopun sateiden aiheuttaman huipun jälkeen. Esimerkiksi Vantaanjoella oli lokakuun puolivälin jälkeen kuukaudessa kolme vähintään keskimääräisen syystulvan suuruista virtaamahuippua, kaikki viime kevään tulvahuippua suurempia. Lokakuun alun jälkeen on Espoon Nuuksiossa sadetta kertynyt havaintojen mukaan jo yli 260 mm. Loppuviikolla uudet sateet saattavat jälleen nostaa vedenkorkeuksia.

Etelä-Suomen järvien vedenpinnat ovat ajankohtaan nähden korkealla. Tuusulanjärven vedenkorkeus on noussut lähes 15 cm ajankohdan mediaanitasoa ylemmäksi ja pysynee marraskuun loppuun saakka suunnilleen nykyisellä tasollaan. Myös muut Vantaanjoen vesistöalueen järvet ovat varsin korkealla, Hirvi-, Suoli- ja Kytäjärvi ovat 10-15 cm ja Keravanjoen latvoilla Ridasjärvi lähes 45 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä. Hiidenveden ja Lohjanjärven vedenkorkeudet ovat 15-20 cm ajankohdalle tyypillistä korkeammalla ja ne nousevat ennusteen mukaan seuraavan kahden viikon aikana viitisen senttiä. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on nousussa ja tällä hetkellä yli puoli metriä ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta ylempänä. Se nousee ennusteen mukaan viikon kuluessa vielä 5-10 cm.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa, jolla se pysynee marraskuun loppuun asti. Juoksutusta järvestä on nostettu lokakuun puolivälin jälkeen reilusti ja on nyt noin 8 m3/s, kun se oli viime vuoden syksyn jälkeen pysynyt pääosin alle 2 m3/s arvossa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.11.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Kaukolankoski

Jäänlähtö
Kaukolankoski
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto