www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Uskelanjoen vesistöalue - Kaukolankoski

Vesistöennusteet > Uskelanjoen vesistöalue > Kaukolankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 16.11.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.11.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 36.8 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 11.5 - 71.8 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 11.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 25.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 55.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 71.8 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.75 m3/s ja maksimiarvo 101 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 64.33 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 140.00 m3/s, se on havaittu 22.11.1980 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 31.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           31.43           4.143          
  2           61.04           2.627          
  3           69.41           3.338          
  4           74.78           3.938          
  5           78.74           4.424          
  6           81.90           4.828          
  7           84.52           5.172          
  8           86.76           5.472          
  9           88.72           5.737          
  10           90.47           5.975          
  15           97.08           6.894          
  20           101.71           7.548          
  30           108.18           8.472          
  40           112.74           9.130          
  50           116.26           9.640          
  60           119.14           10.058          
  70           121.56           10.411          
  80           123.66           10.718          
  90           125.51           10.988          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  100           127.17           11.230          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2500400 Kaukolankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.

Virtaamarajoja

 • Jäänlähtö 50 m3/s
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto