www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Uskelanjoen vesistöalue - Kaukolankoski

Vesistöennusteet > Uskelanjoen vesistöalue > Kaukolankoski > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.11.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.11.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 17.21 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 16.68 - 17.71 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 16.68 m, 75 % todennäköisyydellä yli 17.01 m, 25 % todennäköisyydellä yli 17.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 17.71 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 16.46 m ja maksimiarvo 18.00 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 17.61 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 18.24 m, se on havaittu 22.11.1980 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 17.15 m.
  • Havainnot asemalta 2500400 Kaukolankoski. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.10. vedenkorkeus on keskimäärin 16.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.18 - 16.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.77 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.05 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 18.10. vedenkorkeus on keskimäärin 16.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.26 - 16.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.04 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 18.11. vedenkorkeus on keskimäärin 16.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.35 - 16.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 17.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.14 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 18.12. vedenkorkeus on keskimäärin 16.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 16.28 - 16.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 16.98 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 16.16 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto