logo
 

Vesistöennusteet: Paimionjoen vesistöalue - Hovirinnankoski

Vesistöennusteet > Paimionjoen vesistöalue > Hovirinnankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 25.2.2025 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 16.12.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.4.2025 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 11.4 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 8.31 - 17.6 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 8.31 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 10.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 13.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 17.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.94 m3/s ja maksimiarvo 25.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien 1966 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 14.98 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 52.00 m3/s, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 8.92 m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
    1           4.77           1.181          
    2           13.96           0.749          
    3           16.55           0.952          
    4           18.22           1.123          
    5           19.45           1.262          
    6           20.43           1.377          
    7           21.24           1.475          
    8           21.94           1.560          
    9           22.54           1.636          
    10           23.08           1.704          
    15           25.14           1.966          
    20           26.57           2.152          
    30           28.58           2.416          
    40           29.99           2.604          
    50           31.09           2.749          
    60           31.98           2.868          
    70           32.73           2.969          
    80           33.38           3.056          
    90           33.96           3.133          
    100           34.47           3.203          
  • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2700160 Hovirinnankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.