logo
 

Vesistöennusteet: Paimionjoen vesistöalue - Hovirinnankoski

Vesistöennusteet > Paimionjoen vesistöalue > Hovirinnankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.6.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 13.6.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.6.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.63 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.59 - 3.54 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.59 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.59 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.13 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.54 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.59 m3/s ja maksimiarvo 4.49 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2023 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 14.98 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 52.00 m3/s, se on havaittu 04.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 8.92 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           4.77           1.181          
  2           13.96           0.749          
  3           16.55           0.952          
  4           18.22           1.123          
  5           19.45           1.262          
  6           20.43           1.377          
  7           21.24           1.475          
  8           21.94           1.560          
  9           22.54           1.636          
  10           23.08           1.704          
  15           25.14           1.966          
  20           26.57           2.152          
  30           28.58           2.416          
  40           29.99           2.604          
  50           31.09           2.749          
  60           31.98           2.868          
  70           32.73           2.969          
  80           33.38           3.056          
  90           33.96           3.133          
  100           34.47           3.203          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2700160 Hovirinnankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.