logo
 

Vesistöennusteet: Paimionjoen vesistöalue - Juvankoski

Vesistöennusteet > Paimionjoen vesistöalue > Juvankoski > Virtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.3.2024 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 3.3.2024 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 3.4.2024 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 46.6 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 35.0 - 73.1 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 35.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 41.9 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 54.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 73.1 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 30.0 m3/s ja maksimiarvo 81.1 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1958 - 2022 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 66.56 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 170.00 m3/s, se on havaittu 02.05.1966 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 34.00 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           24.50           4.599          
  2           62.36           2.916          
  3           73.06           3.705          
  4           79.92           4.371          
  5           84.99           4.910          
  6           89.02           5.359          
  7           92.38           5.741          
  8           95.24           6.074          
  9           97.75           6.368          
  10           99.97           6.632          
  15           108.43           7.652          
  20           114.35           8.378          
  30           122.62           9.404          
  40           128.45           10.134          
  50           132.95           10.700          
  60           136.63           11.164          
  70           139.73           11.556          
  80           142.42           11.896          
  90           144.78           12.196          
  100           146.90           12.465          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 2700250 Juvankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.