www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Sirppujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikko oli vähäsateinen etelärannikolla, minkä johdosta jokien vedenpinnat ovat laskeneet tyypillisiin kesäkorkeuksiin. Myös tällä viikolla sääennusteiden mukaan sademäärä jäänee vähäiseksi ja vedenpinnat jatkavat laskua. Lounais-Suomessa maaperä on edelleen varsin kuivaa ja virtaamat ovat pysyneet selvästi tavanomaista pienempinä.

Etelä-Suomen järvet ovat laskussa, mutta vielä pääosin lähellä keskimääräistä tasoa. Tuusulanjärven vedenkorkeus on nyt ajankohdan keskitason tuntumassa. Hiidenvesi on noin 10 cm ajankohdan mediaania alempana, Lohjanjärvi lähellä ajankohdalle tyypillistä. Seuraavan kahden viikon aikana ne laskevat ennusteen mukaan noin 5 cm. Juoksutus Mustionjokeen on tällä hetkellä alle 6 m3/s, noin puolet ajankohdan tavanomaisesta.

Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on tällä hetkellä vain pari senttiä ajankohdan keskimääräistä alempana. Ennusteen mukaan se pysyy seuraavan parin viikon ajan lähellä nykyistä tai laskee hieman. Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noin 5 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana ja laskee heinäkuun loppuun mennessä arviolta 5-10 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 16.07.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Puttakoski
Uudenkaupungin makean veden allas
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto