www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Sirppujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat pääosin jo laskussa, kun alkuviikon kevättulvahuiput jäivät keskimääräistä pienemmiksi. Lunta on vielä paikoin jäljellä jonkin verran, mutta loppulumien sulaminen ei nostane enää virtaamia kuin hivenen. Paikoin mahdolliset vesisateet voivat kuitenkin vielä lähipäivinä vauhdittaa virtaaman kasvua.

Uskelanjoen virtaama oli huipussaan viime tiistaina, jolloin oli myös Kaukolankosken jäänlähtöpäivä. Vuorokausikeskiarvona Uskelanjoen virtaamahuippu jäi alle 60 m3/s suuruiseksi, kun keskimääräinen kevättulvahuippu on noin 65 m3/s. Tiistaina oli myös Vantaanjoen huippu, Oulunkylän kohdalla se jäi 70 m3/s:iin, kun keskimääräinen vuoden suurin virtaama on 130 m3/s. Loppulumien sulaminen ja mahdolliset vesisateet voivat vielä nostaa virtaaman alkuviikon tasolle. Yöpakkaset ovat hidastaneet sulantaa siten, että se on jakautunut huhtikuun alkupuolen aikana tasaisesti. Porvoonjoen Vakkolassa virtaama on lähellä huippuaan nyt perjantaina 60 m3/s suuruisena.

Järvien vedenkorkeudet jatkavat vielä pääosin nousua kohti kevään korkeimpia tasojaan. Järvien tulovirtaamat ovat huipussaan näinä päivinä. Tuusulanjärvi on jo saavuttanut korkeimman tason, huhtikuun loppuun saakka se pysynee lähellä tämän hetken korkeutta tai laskee hieman. Hiidenveden vedenkorkeus on noussut huhtikuussa noin 30 cm ja jatkaa nousua seuraavan kahden viikon aikana arviolta 45-55 cm verran. Lohjanjärvi nousee keskimääräiseen kevätkorkeuteen toukokuun alkupuoliskolla, nousua on noin 40-45 cm nykytasolta. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut viikossa yli 40 cm ja jatkaa ennusteen mukaan nousuaan vielä reilun viikon aikana 30-40 cm. Kevään korkein taso jäänee tammikuun huippukorkeutta hieman alemmaksi.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa ja nousee ennusteen mukaan huhtikuussa vielä 5-10 cm. Painion vedenkorkeus on arviolta ajankohdan tyypillisellä tasolla ja nousee ennusteen mukaan ensi viikolla kevään huippuunsa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 13.04.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Puttakoski
Uudenkaupungin makean veden allas
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto