www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Sirppujoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Sateet ovat nostaneet paikoin etelärannikon jokien virtaamia. Etenkin Kaakkois-Suomen suunnalla syyskuun aikana on satanut jo yli kaksi kertaa tavallista enenmmän ja mm. Summanjoen virtaama kävi syksyn suurimmassa arvossaan, mutta on nyt laskussa. Lähipäivien sademäärät jäävät vähäisemmiksi ja virtaamat pienenevät. Lounais-Suomessa virtaamat ovat edelleen pieniä.

Sateet ovat nostaneet hieman järvien vedenkorkeuksia. Tuusulanjärven vedenkorkeus on vähän ajankohdan tavanomaista ylempänä ja nousee syksyn aikana tavalliseen tapaan. Hiidenveden pinta on noussut viikossa viitisen senttiä ja on noin 15 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Lohjanjärvi on hivenen tavanomaista ylempänä, Lohjanjärvi ja Hiidenvesi laskevat parin viikon kuluessa noin 5 cm. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut 15 cm reilussa viikossa ja on nyt noin 15 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Tulevan kahden viikon ajan se pysynee nykytason tuntumassa.

Lounais-Suomessa järvien vedenkorkeudet ovat yhä tavanomaista alempana. Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus ei ole noussut juurikaan, vaan järvi on noin 10 cm keskimääräistä alempana. Painion vedenkorkeus jatkaa ennusteen mukaan lievää nousua.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.09.2017).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Puttakoski
Uudenkaupungin makean veden allas
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto