www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelärannikon jokien virtaamat ovat sateiden vaikutuksesta kasvussa ja esimerkiksi Vantaanjoki on noussut hieman viime viikon huippua korkeammalle. Lumet ovat etelässä vähissä, joten nämä huiput saattavat jäädä kevään suurimmiksi, mikäli myöhemmin ei vielä tule uutta sateiden aiheuttamaa nousua. Lähipäiviksi sateita ei ole juurikaan luvassa, joten virtaamat kääntyvät laskuun. Lounaisrannikon jokien kevättulvahuiput olivat viime viikolla ja virtaamat ovat laskussa.

Etelärannikon vesistöjen järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan keskimääräistä korkeammalla tasolla. Tuusulanjärvi on yli 10 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä ja laskee maaliskuun lopussa. Hiidenvesi on nousussa kohti kevätkorkeuttaan, seuraavan kuukauden aikana se nousee ennusteen mukaan 20-35 cm. Lohjanjärvi on säännöstelyn ylärajalla. Se pidettäneen nykytasolla maaliskuun loppuun asti ja lähtee nousuun huhtikuun alussa. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on 20 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä ja jatkaa keväistä nousua. Seuraavan kahden viikon kuluessa se nousee ennusteen mukaan 15-30 cm.

Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut viimeisen kuukauden aikana 10 cm ja jatkaa vielä nousua. Se on 10 cm ajankohdan keskimääräistä alempana ja nousee huhtikuun loppuun mennessä ennusteen mukaan korkeintaan viitisen senttiä jääden kesän ajaksi todennäköisesti tavallista alemmaksi. Painion vedenkorkeus on noussut viimeisen 10 päivän aikana noin 65 cm ja on kääntymässä laskuun.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 23.03.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto