www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat pienentyneet vähän alkuviikon huipuistaan, mutta ennustetut runsaat sateet saavat ne uudelleen kasvuun viikonloppuna. Mikäli sademäärät toteutuvat suurimpien ennusteiden mukaisina, vedenkorkeudet voivat paikoin nousta keskimääisen vuoden suurimman tulvan tasolle. Joet tulvivat pelloille monin paikoin. Nummenjoella vesi nousee jo alaville pelloille ja vedenkorkeuden ennustetaan viikossa nousevan Pirkkulan havaintoaseman kohdalla 40-60 cm. Samoin Perniönjoki nousee jo pelloille, Lepsämänjoella pelloille nousun rajan ennustetaan ylittyvän ensi viikon alussa. Eurajoen vedenpinta Euran keskustassa pysyy pitkään lähellä tulvarajaa.

Järvien vedenkorkeudet ovat jatkaneet nousua. Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ylittänyt säännöstelyn ylärajan ja juoksutus pidetään mahdollimman suurena, mutta siten, ettei vedenkorkeus Euran keskustassa nousisi tulvarajalle. Vedenkorkeuden ennustetaan nousevan entisestään viikonlopun sateiden jälkeen ja pysyvän ylärajan yläpuolella jopa maaliskuun loppuun saakka. Painion vedenkorkeus on noussut tällä viikolla 30 cm ja nousee ennustettujen sateiden vaikutuksesta seuraavan viikon aikana vielä 15-25 cm. Paimionjoen virtaama Juntolassa kasvoi maanantaina suurimmillaan 115 m3/s:iin.

Etelä-Suomen järvistä Hiidenveden pinta on nousussa ja nousee ennusteen mukaan helmikuun loppuun mennessä 20-30 cm. Lohjanjärven vedenkorkeus on ajankohdan säännöstelyn ylärajan tuntumassa ja nousee ajankohtaan nähden lähes kaksinkertaisesta juoksutuksesta huolimatta seuraavan kahden viikon aikana 5-10 cm. Tuusulanjärven pinta on vähän ajankohdan keskimääräistä alempana, mutta saattaa ennustettujen sateiden myötä nousta 10-15 cm. Juoksutus on tällä hetkellä ajankohtaan nähden kolminkertainen. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut tällä viikolla jo 15 cm ja jatkaa ennusteen mukaan seuraavan viikon kuluessa nousuaan 30-40 cm verran.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 13.02.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto