www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelärannikon jokien vedenkorkeudet ovat laskeneet takaisin ajankohdan tavanomaiselle tasolle parin viikon takaisten sateiden jälkeen. Lounais-Suomessa sateet ovat helpottaneet kuivuustilannetta vain hieman. Ennusteiden mukaan virtaamat eivät kasvane viikon aikana juurikaan sääennusteiden mukaisilla sademäärillä.

Lounais-Suomessa järvien vedenkorkeudet ovat edelleen poikkeuksellisen alhaalla. Säkylän Pyhäjärven vedenpinta on laskenut hieman ja on ajankohtaan nähden alimmillaan 54 vuoteen. Vedenkorkeus pysyy ennusteen mukaan tämän hetken tasolla parin viikon ajan, mutta jatkanee heinäkuussa hitaasti laskuaan, mikäli runsassateisempaa jaksoa ei tule.

Etelärannikon vesistöjen järvet ovat pysyneet ajankohdan keskitason tuntumassa. Tuusulanjärven vedenkorkeus nousi kesäkuun puolivälissä muutaman sentin, mutta on laskenut taas ajankohdan keskitasolle. Heinäkuussa vedenkorkeus jatkanee laskuaan tavanomaiseen kesäiseen tapaan. Myös Lohjanjärvi ja Hiidenvesi ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa. Lohjanjärvi laskee ennusteen mukaan seuraavan kahden viikon aikana 5-10 cm ja Hiidenvesi pysyy nykytasolla tai nousee hieman. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja se pysyy ennusteen mukaan nykytason tuntumassa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.06.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto