www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat pienentyneet kesäkuun alkupuolen ajan, mutta paikalliset ukkosten tuomat rankkasateet voivat nostaa etenkin pienten jokien virtaamia nopeasti loppuviikon aikana. Lounais-Suomessa maaperä on edelleen monin paikoin kuivaa huhtikuusta alkaneen vähäsateisen jakson jäljiltä, joten suurin osa sateista imeytyy siellä maahan nostamatta vedenpintoja juurikaan.

Järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdan tavanomaisella tasolla tai vähän sitä alempana. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on kesäkuun puolivälin tavanomaisella tasolla ja jatkaa ennusteen mukaan laskuaan normaaliin tapaan, mikäli kesän sademäärät eivät ole selvästi tavallista suurempia. Tuusulanjärvi on laskenut 10 cm ajankohdan mediaania alemmaksi ja pysyy ennusteen mukaan kesäkuun loppuun lähellä nykyistä tasoa. Hiidenveden vedenkorkeus on laskenut noin 10 cm ajankohdalle tyypilllistä alemmaksi ja jatkaa laskua myös seuraavan kahden viikon ajan. Lohjanjärvi on ajankohdan keskitasolla ja jatkaa myös laskuaan hitaasti.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärvi on pysynyt ajankohdan keskitasolla ja pysyy ennusteen mukaan kesäkuun lopullakin keskimääräisellä tasolla laskien kuun loppuun mennessä noin 5 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 13.06.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto