www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat kasvaneet viime viikonlopun sateiden jäljiltä. Lounais-Suomessa sateet toivat pintavesien osalta helpotusta kuivuustilanteeseen, mutta pohjavesien osalta vesitilanne jatkuu ongelmallisena. Virtaamat kasvoivat paikoin, mm. Aura- ja Sirppujoella, jopa viime kevään pieneksi jääneen kevättulvan suuruiseksi, mutta ovat nyt kääntyneet tai kääntymässä laskuun. Loppuviikolla sään ennustetaan viilenevän ja sademäärän jäävän vähäiseksi.

Järvien vedenkorkeudet ovat kääntyneet sateiden myötä hienoiseen nousuun, mutta ovat edelleen selvästi ajankohdan keskimääräistä alempana. Monet pienet luonnontilaiset järvet jäävät sateista huolimatta myös talven ajaksi poikkeuksellisen alhaiselle tasolle. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on yli 30 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana, vaikkakin se on noussut hitaasti. Seuraavan kahden viikon aikana nousu jäänee kuitenkin vähäiseksi.

Hiidenvesi on noin 25 cm ja Lohjanjärvi jopa 45 cm ajankohdan tavanomaista tasoa alempana. Lohjanjärvi on ollut tähän ajankohtaan viimeksi vuonna 1983 yhtä alhaalla. Ennusteen mukaan Lohjanjärvi kuitenkin nousee joulukuun ajan hiljalleen, vuodenvaihteeseen mennessä 5-10 cm nykyisestä. Hiidenvesi pysynee nykyisellään. Tuusulanjärven vedenkorkeus on noussut noin 5 cm, mutta on vielä muutaman sentin ajankohdan tavanomaista tasoa alempana. Vantaanjoen latvajärvet ovat varsin alhaisella tasolla, esimerkiksi Hirvijärvi on 35 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana ja ollut samaan ajankohtaan nykyistä alempana viimeksi vuonna 2002. Se ei ennusteen mukaan nouse juurikaan vielä seuraavan kahden viikon aikana.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut hieman, mutta on silti yli 20 cm ajankohdan keskimääräistä alempana ja ajankohtaan nähden alimmillaan 15 vuoteen. Ennusteen mukaan se kuitenkin nousee joulukuun aikana hiljalleen.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 11.12.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto