www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä-Suomen jokien vedenkorkeudet ovat matalalla, paikoin tyypillisiä kesäkorkeuksia selvästi alempana. Viime sunnuntain paikalliset rankkasateet nostivat vedenpintoja hieman esimerkiksi Vantaanjoella, mutta tällä viikolla sademäärän jäänessä vähäiseksi vedenpinnat laskevat hitaasti tai pysyvät nykyisellä tasollaan. Lounais-Suomessa maaperä on edelleen kuivaa ja virtaamat ovat pysyneet selvästi tavanomaista pienempinä, jokien vedenkorkeudet ovat jopa lähellä havaintojakson alimpia arvojaan.

Etelä-Suomen järvet ovat pääosin ajankohdan keskitasojen tuntumassa. Tuusulanjärven vedenkorkeus on ajankohdan keskitasolla ja pysynee elokuun ajan lähellä nykyistä. Hiidenvesi on noin 10 cm ajankohdan mediaania alempana, Lohjanjärvi lähellä ajankohdalle tyypillistä. Seuraavan kahden viikon aikana ne laskevat ennusteen mukaan noin 5 cm. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on tällä hetkellä noin 5 senttiä ajankohdan mediaanitasoa alempana. Ennusteen mukaan se pysyy seuraavan kahden viikon ajan lähellä nykyistä tai laskee hieman.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on 10 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa alempana ja jatkaa edelleen hiljalleen laskuaan. Myös Painion vedenkorkeus on selvästi tavanomaista alempana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.08.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto