www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Syynkuun alkupuoli on ollut sateinen, mikä on nostanut järvien ja jokien vedenpintoja Etelä-Suomen vesistöissä, erityisesti esimerkiksi Espoonjoella. Lounais-Suomessa on satanut vähemmän ja vedenkorkeudet ei ole juuri muuttuneet viime viikosta. Etelärannikon jokien virtaamat kääntynevät laskuun lähipäivinä, koska tämän viikon sateiden ennustetaan jäävän pääosin vähäisiksi.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on ajankohdan mediaanitason tuntumassa ja se ei ennusteen mukaan juuri muutu syyskuun aikana. Painion vedenpinta on noussut hieman edellisviikon tasostansa ja se on nyt noin 10 cm ajankohdan tavanomaisen tason yläpuolella. Sen ennustetaan nousevan hieman seuraavan kahden viikon aikana.

Lohjanjärven ja Hiidenveden pinnat eivät ole enää muuttuneet syyskuun alusta. Hiidenvesi on ajankohdan keskitason tuntumassa, Lohjanjärvi vastaavasti noin 15 cm ajankohdan mediaanin yläpuolella. Tuusulanjärven pinta on noin 15 cm ajankohdan mediaanitasoa korkeammalla ja laskee ennusteen mukaan seuraavan viikon aikana hieman. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on noussut noin 10 cm ajankohdan keskimääräisen tason yläpuolelle sateiden vaikutuksesta ja sen ennustetaan jatkavan hidasta nousua syyskuun aikana.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 15.09.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto