www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja lounaisrannikon pienissä vesistöissä jokien vedenpinnat ovat tällä viikolla pääosin laskeneet viime päivien vesisateista huolimatta. Viime viikonloppuna runsaat vesisateet kasvattivat erityisesti lounaisrannikon vesistöissä jokien virtaamia. Aura-, Eura-, Lapin- ja Sirppujoki nousivat kuluvan vuoden suurimpiin huippuihin. Etelärannikolla ainakin Siuntion- ja Uskelanjoen virtaamat kasvoivat, mutta eivät Lounais-Suomen tahtiin. Lähipäivinä jokien virtaamat voivat jälleen jatkaa kasvuaan lumien sulamisen tai vesisateiden vaikutuksesta.

Etelä-Suomen järvien vedenpinnat ovat nyt korkeimmillaan. Etenkin Karjaanjoen vesistöalueella tilanne on hankala, Lohjanjärven vedenpinta on 30 cm ajakohdan tavanomaista ylempänä ja säännöstelyn ylärajan yläpuolella. Juoksutus on lähes maksimissaan, virtaama Mustionjoen Peltokoskessa on yli 50 m3/s. Seuraavan kahden viikon aikana vedenkorkeuden ennustetaan laskevan korkeintaan 5 cm, vaikka juoksutus voitaisiin pitää suurena. Hiidenveden vedenkorkeus on 45 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä ja pysynee tämän hetken tason tuntumassa loppuvuoden ajan tai laskee hieman. Nummenjoen ja Vanjoen vedenkorkeudet ovat laskeneet hieman joulukuun alun huipuistaan.

Vantaanjoen vesistöalueen järvistä Tuusulanjärven vedenpinta on hieman ajankohdan keskitasoa ylempänä ja juoksutus selvästi tavanomasta suurempaa. Lähipäivinä vedenkorkeus saattaa nousta muutaman sentin. Vesistöalueen pohjoisosissa Hirvi- ja Suolijärvi ovat noin 10 cm ajankohdan keskitasoa ylempänä, Kytäjärvi on laskenut joulukuun alun jälkeen 30 cm ajankohdan keskitasolle. Keravanjoen latvoilla Ridasjärvi on kääntynyt laskuun, mutta edelleen yli puoli metriä ajankohdan keskitasoa ylempänä. Koskenkylänjoen vesistöalueella luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on 70 cm ajankohdan mediaanitasoa korkeammalla, mutta kääntynyt laskuun. Vuoden loppuun mennessä se laskee ennusteen mukaan 20-30 cm.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut viikon aikana 10 cm ja pysynee suunnilleen nykyisellä tasolla vuoden loppuun saakka. Juoksutus on 10 m3/s, yli kaksinkertainen ajankohdan tavanomaiseen nähden.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 14.12.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto