www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat pitkään jatkueen vähäsateisen jakson aikana laskeneet paikoin selvästi tavanomaista pienemmiksi. Toukokuun alun jälkeen sadekertymät ovat paikoin rannikon tuntumassa alle 10 mm ja maaperä on todella kuivaa. Alkuviikolle ennustetut sateet eivät siten riitä nostamaan vedenpintoja, vaan sateet menevät täyttämään maankosteuden vajausta.

Etelä-Suomen järvet ovat laskussa ja pääosin keskimääräistä alempana, säännösteltyjen järvien juoksutukset ovat ajankohtaan nähden pieniä. Tuusulanjärven vedenkorkeus on noin 5 cm ajankohdan keskitasoa alempana ja pysyy lähellä nykyistä tasoaan ainakin ensi viikolle asti. Hiidenvesi on lähes 20 cm ajankohdan mediaania alempana, eikä se ole havaintojaksonsa aikana alkaen vuodesta 1971 ollut yhtä alhaalla kertaakaan kesäkuun 11. päivänä. Kesäkuun loppuun mennessä se laskee ennusteen mukaan vielä noin 5 cm. Lohjanjärvi on vain hieman keskimääräístä alempana ja sekin laskee kesäkuun loppuun mennessä noin 5 cm. Juoksutus Mustionjokeen on alle 6 m3/s, puolet ajankohdan tavanomaisesta. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noin 10 cm keskimääräistä alempana ja jatkaa laskuaan, kesäkuun loppuun mennessä sen ennustetaan laskevan 10-15 cm.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on hieman ajankohdan mediaanitasoa alempana ja juoksutus alle 3 m3/s. Vedenkorkeus laskee ennusteen mukaan kesäkuun loppuun mennessä noin 5 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 11.06.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto