www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Viime viikko oli sateinen etelä- ja lounaisrannikolla, minkä johdosta virtaamat kasvoivat nopeasti. Virtaamahuiput saavutettiin pääosin viikonlopun aikana. Jokien vedenpinnat ovat nyt laskussa, mutta ne ovat vielä tyypillisiä loppusyksyn tasoja korkeammalla. Kiskonjoella ja Karjaanjoella vesi on noussut paikoin pelloille. Espoonjoella vesi on katkaissut kevyenliikenteen väyliä Kirkkojärven ympäristössä. Tämä viikko on ennusteen mukaan vähäsateinen Lounais- ja Etelä-Suomessa, ja virtaamien ennustetaan pienentyvän edelleen.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus ei ole juuri muuttunut viime viikosta, ja se on edelleen ajankohdan mediaanitason tuntumassa. Juoksutusta on kasvatettu sateiden takia. Ennusteen mukaan Pyhäjärvi pysyy lähellä nykyistä tasoaan joulukuun alkupuolelle. Painion vedenpinta on noussut edellisviikon tasosta noin 50 cm ja se on nyt selvästi marraskuun lopun tavanomaisen tason yläpuolella. Pinta kääntyy laskuun ennusteen mukaan lähipäivinä ja se palanee lähelle viime viikon tasoa joulukuun alussa. Kiskonjoella Kirkkojärven ympäristössä vesi on noussut alavimmille pelloille. Vedenpinnan ennustetaan laskevan tulvatason alapuolelle joulukuun alussa.

Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenpinnat ovat lähteneet nousuun sateiden vaikutuksesta. Molempien järvien pinnat ovat vielä lähellä ajankohdan keskitasoa. Pintojen nousun ennustetaan jatkuvan joulukuun puolelle. Myös Tuusulanjärven pinta on noussut viime viikon tasosta, mutta se on edelleen ajankohdan mediaanitason tuntumassa. Tuusulanjärven pinta ei muutu ennusteen mukaan parin seuraavan viikon aikana merkittävästi. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven pinta on noussut viime viikon tasosta, ja se on nyt hieman ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Järven ennustetaan jatkavan nousua vielä tämän viikon loppupuolelle ja kääntyvän sitten hitaaseen laskuun.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 24.11.2020).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto