www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat lauhan sään ja sen aiheuttaman lumen sulannan vuoksi pysyneet ajankohdan tavanomaista suurempina. Virtaamat ovat vielä keskiviikkona paikoin kasvussa, mutta kylmeneminen kääntää ne jälleen laskuun. Uskelanjoen virtaama on tänään uudessa huipussaan reilun viikon takaista huippua hieman suurempana. Viikonlopun uuden lauhtumisen jälkeen vedenpinnat taas nousevat ja lämpotilan ennustetun sahaamisen jatkumisen vuoksi myös virtaamat tekevät niin pienellä viiveellä.

Järvien vedenkorkeudet ovat olleet sulannan vuoksi pääosin nousussa ja erot ajankohdan keskimääräiseen ovat pienentyneet. Lohjanjärvi ja Hiidenvesi ovat tällä hetkellä noin 15 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Hiidenvesi nousee seuraavan kahden viikon aikana ennusteen mukaan 5-10 cm, Lohjanjärvi pysyy nykyisellään. Maaliskuussa niiden vedenkorkeudet ovat suunnilleen tavanomaisilla tasoilla riippuen kevään etenemisestä. Tuusulanjärven vedenkorkeus on hieman ajankohdan tyypillistä alempana, kun kevääseen varautumista on aloitettu keskimääräistä suuremman lumimäärän vuoksi. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut jo ajankohdan keskimääräiselle tasolle oltuaan sitä alempana viime toukokuusta lähtien. Vedenkorkeus jatkaa ennusteen mukaan nousua, seuraavan kahden viikon aikana se nousee 5-10 cm.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on jatkanut nousuaan ja on noin 15 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana. Seuraavan kahden viikon aikaan se nousee ennusteen mukaan noin 5 cm ja huhtikuun alkuun mennessä mahdollisesti jo keskimääräisen tason tuntumaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.02.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto