www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelärannikon vesistöjen jokien virtaamat ja järvien vedenkorkeudet ovat ajankohdalle tyypillisellä tasolla. Tulevan viikon ajan vedenkorkeudet pysyvät nykyisellään tai laskevat hieman.

Tuusulanjärven vedenkorkeus pysyy lähiviikkoina nykyisellään tai laskee hieman. Ajankohdan mediaanitasoa noin 10 cm ylempänä olevat Lohjanjärvi ja Hiidenvesi laskevat seuraavan kahden viikon aikana ennusteen mukaan 5-10 cm. Luonnontilainen Artjärven Pyhäjärvi on hivenen ajankohdan keskitasoa ylempänä ja se laskee tulevan kahden viikon aikana pari senttiä.

Lounais-Suomessa järvien vedenkorkeudet ovat yhä tavanomaista alempana. Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noin 10 cm ajankohdan keskitasoa alempana ja se pysynee lähiviikkoina nykytason tuntumassa. Painio on lähellä ajankohdan tavanomaista tasoa ja se pysyy elokuun lopussa lähellä nykyistä tasoa.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 22.08.2017).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto