www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat laskeneet reilun viikon takaisten keskimääräistä pienemmäksi jääneiden kevättulvien jälkeen. Lähes kaikki lumet ovat sulaneet, mutta vesisateet voivat paikoin nostaa hieman vedenkorkeuksia lähipäivinä.

Järvien vedenkorkeudet jatkavat vielä pääosin keväistä nousua. Hiidenveden pinta on huhtikuun kuluessa noussut yli 40 cm ja nousee ennusteen mukaan vielä 40-50 cm seuraavan kuukauden aikana. Lohjanjärven vedenkorkeus nousee nyt keskimääräiseen kevään tahdissa, nousua kertyy vielä 20-25 cm toukokuun puoliväliin mennessä tavanomaisen kevään lukemiin asti. Tuusulanjärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla ja ennusteen mukaan se pysyy tämän hetken lukemissa seuraavan kahden viikon ajan. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on noussut huhtikuussa tähän mennessä 80 cm. Se on lähellä kevään korkeinta tasoaan nousten ennusteen mukaan lähipäivinä vielä 5-10 cm lähes keskimääräisen kevättulvan tasolle, mutta jääden viime tammikuun huippua hieman alemmaksi.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan keskitasoa ja nousee ennusteen mukaan vielä toukokuun puoliväliin mennessä 5-10 cm. Painion vedenkorkeus on noussut kuukauden aikana noin metrin ja kääntynee hiljalleen laskuun. Seuraavan kahden viikon aikana se laskee ennusteen mukaan 10-20 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 20.04.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto