www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat ajankohdan tavanomaista pienempiä ja maaperä edelleen monin paikoin kuivaa. Virtaamat pysyvät tällä viikolla pieninä sademäärän jäädessä sääennusteiden mukaan vähäiseksi.

Etelä-Suomen säännöstellyt järvet ovat pääosin vähän ajankohdan keskitasoja alempana, mutta monet pienet luonnontilaiset järvet ovat selvästi tavanomaista alempana. Tuusulanjärven vedenkorkeus on noin 5 cm ajankohdan keskitasoa alempana ja nousee tämän hetken ennusteen mukaan lokakuun loppuun mennessä noin 5 cm. Hiidenvesi on hieman ajankohdan tavanomaista alempana ja pysynee lokakuun loppupuolen lähellä nykyistä. Lohjanjärvi on yli 15 cm ajankohdan mediaanitasoa alempana ja pysyy seuraavan kahden viikon ajan tämän hetken tasolla. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on pysynyt elokuun lopusta lähtien lähes samalla tasolla, ja kun se lokakuun aikana yleensä nousee selvästi, ero keskimääräiseen tasoon on kasvanut jo 20 cm:iin. Seuraavan kahden viikon aikanakaan se ei ole nousemassa juurikaan.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on pysynyt lokakuun ajan suunnilleen samalla tasolla, noin 10 cm ajankohdan keskitasoa alempana. Lokakuun aikana nousua ei ole luvassa. Painion vedenkorkeus on selvästi ajankohdalle tyypillistä alempana ja nousee ennusteen mukaan varsin hitaasti. Järvet jäänevät talven ajaksi poikkeuksellisen alhaiselle tasolle.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 16.10.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto