www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat ovat pienentyneet ja vedenkorkeudet laskeneet. Kevättulvat jakautuivat vähintään kahteen huippuun ja jäivät pääosin selvästi keskimääräistä pienemmiksi. Lähipäivien lämpimän sään myötä jäljellä olevat lumet sulavat etelärannikon vesistöistä. Sademäärät jäävät sääennusteiden mukaan pieniksi, eikä virtaamien kasvua ole odotettavissa.

Järvien vedenkorkeudet ovat lähellä kevään korkeimpia tasojaan tai jo laskussa kevään huipuistaan. Hiidenveden vedenkorkeus on lähellä ajankohdan tavanomaista ja nousee tämän hetken ennusteen mukaan huhtikuun lopussa vielä 5-10 cm. Lohjanjärvi jatkanee nousuaan toukokuun alkupuolelle asti ja nousee noin 10 cm nykyisestä. Tuusulanjärven vedenkorkeus on laskenut huhtikuun alun jälkeen noin 15 cm, eikä lunta ole enää jäljellä tai sadetta luvassa, joten se pysynee nykyisellään huhtikuun lopulla. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on jo laskenut yli 15 cm viikon takaisesta keskimääräisen kevättulvan korkeudella käyneestä huipustaan. Loppujen lumien sulamisen myötä vedenkorkeus voi nousta vielä hieman, mutta jatkaa sitten laskuaan.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on kevään korkeimmalla tasollaan lähellä ajankohdan tavanomaista. Se pysyy huhtikuun ajan lähellä nykyistä. Painion ja Someron Hirsjärven vedenkorkeus nousi huhtikuun alussa hieman viimevuotista korkeammalle kevättulvakorkeuteen, josta ne ovat laskeneet yli puoli metriä. Vedenkorkeus laskee ennusteen mukaan huhtikuun lopussa vielä 5-10 cm.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 18.04.2019).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto