www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Etelä- ja Lounais-Suomen jokien virtaamat jatkavat píenenemistään tai pysyvät tämän hetken lukemissa lämpötilan pysytellessä seuraavan viikon aikana sääennusteiden mukaan todennäköisesti selvästi pakkasen puolella. Sään lauhduttua hyydeongelmia ei ole tällä viikolla esiintynyt. Ennusteiden mukaisten kovien pakkasten takia jokien mahdollisesti jääkannettomissa kohdissa hyyde tai jäätymyminen voivat vielä nostaa paikoin vedenkorkeuksia.

Järvien vedenkorkeudet ovat laskussa, mutta osin edelleen selvästi ajankohdan tavanomaista korkeammalla. Lohjanjärven ja Hiidenveden vedenkorkeudet ovat 10-15 cm tavanomaista helmikuun puolivälin tasoa ylempänä. Hiidenvesi laskee helmikuun loppuun mennessä ennusteen mukaan 5-10 cm ja Lohjanjärvi 15-20 cm. Juoksutus Mustionjokeen on tällä hetkellä noin 45 m3/s. Tuusulanjärven vedenkorkeus on lähellä ajankohdan mediaanitasoa ja laskee seuraavan kahden viikon aikana pari senttiä. Luonnontilaisen Artjärven Pyhäjärven vedenkorkeus on yli 30 cm ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla ja laskee seuraavan parin viikon aikana 15-20 cm.

Lounais-Suomessa Säkylän Pyhäjärven vedenkorkeus on noin 5 cm ajankohdan mediaanitasoa ylempänä. Tavoitekorkeus on maaliskuun puolivälissä noin 10 cm tämän hetken tasoa alempana, joten juoksutus pidetäään tällä hetkellä ajankohdan tyypillistä suurempana noin 11 m3/s suuruisena. Painion vedenkorkeus on laskenut reilun kuukauden takaisesta vedenkorkeushuipustaan 1,20 m ja on lähellä ajankohdan mediaanitasoaan.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 16.02.2018).

 

 
Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Eura keskusta
Köyliönjärvi
Panelia
Pappilankoski
Pyhäjoki
Pyhäjärvi
Yläneenjoki

Pohjavesi ja maankosteus
Oripää
  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto