Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Eurajoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 6.5.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.4.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.12.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 7.56 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.10 - 13.5 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.10 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.30 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 10.6 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 13.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.00 m3/s ja maksimiarvo 14.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2000 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 11.19 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 16.00 m3/s, se on havaittu 20.02.2020 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 3.90 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           6.74           0.857          
  2           10.75           0.543          
  3           11.88           0.690          
  4           12.61           0.814          
  5           13.14           0.915          
  6           13.57           0.998          
  7           13.93           1.070          
  8           14.23           1.132          
  9           14.49           1.186          
  10           14.73           1.236          
  15           15.63           1.426          
  20           16.25           1.561          
  30           17.13           1.752          
  40           17.75           1.888          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           18.22           1.994          
  60           18.61           2.080          
  70           18.94           2.153          
  80           19.22           2.216          
  90           19.47           2.272          
  100           19.70           2.322          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3400150 Pyhäjärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.