logo
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Eurajoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.8.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 18.8.2022 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 20.8.2022 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 18.9 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä -.971 - 39.2 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli -.971 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 12.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 26.5 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 39.2 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on ***** m3/s ja maksimiarvo 54.8 m3/s.