logo
 

Vesistöennusteet: Eurajoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Eurajoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 30.3.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.1.2023 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.4.2023 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 9.11 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.01 - 14.3 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.01 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.46 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 13.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 14.3 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.20 m3/s ja maksimiarvo 15.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 2000 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 11.10 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 16.00 m3/s, se on havaittu 20.02.2020 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 3.90 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           6.69           0.828          
  2           10.66           0.525          
  3           11.78           0.667          
  4           12.50           0.787          
  5           13.03           0.884          
  6           13.45           0.965          
  7           13.80           1.034          
  8           14.10           1.094          
  9           14.36           1.147          
  10           14.60           1.194          
  15           15.48           1.378          
  20           16.10           1.509          
  30           16.97           1.693          
  40           17.58           1.825          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  50           18.05           1.927          
  60           18.44           2.010          
  70           18.76           2.081          
  80           19.04           2.142          
  90           19.29           2.196          
  100           19.51           2.245          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3400150 Pyhäjärvi - luusua havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.