www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue

VESITILANNE NYT:

Kokemäenjoen vesistöalueella jokien virtaamat ovat lähellä ajankohdalle tyypillisiä arvoja, eikä niihin ennusteta tälle viikolle suuria muutoksia. Vesistöalueen suurempien säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet ovat keväiseen tapaan nousussa, juoksutukset ovat tällä hetkellä suurista tulovirtaamista johtuen pääosin keskimääräistä suurempia.

Suurien luonnontilaisten järvien vedenkorkeudet ovat pysyneet keskimääräistä korkeammalla koko talven ajan, ja niiden pinnat nousevat nyt nopeasti lumien sulaessa. Keurusselän, Tarjanteen, Längelmäveden, Mallasveden ja Iso-Roineen vedenkorkeudet ovat 30-50 cm keskimääräistä korkeammalla. Järvien vedenkorkeuksien ennustetaan nousevan selvästi tavallista korkeampaan keväthuippuun toukokuun aikana. Järvien vedennousu alkaa jo paikoin uhata rantarakennuksia.

Karvianjoen vesistöalueella jokien virtaamat nousivat viikonloppuna keskimääräisen kevättulvan suuruisiin tulvahuippuihin. Tällä viikolla virtaamat pysyvät pääosin laskussa. Järvien vedenkorkeudet ovat nousseet keskimääräisiä kevään tasoja korkeammalla, ja nousu jatkuu vielä paikoin. Karvianjärven ja Kirkkojärven vedenkorkeudet ovat tällä hetkellä puolisen metriä ja Isojärven 30 cm huhtikuun loppupuolen keskimääräisiä arvoja korkeammalla.


Lue koko toimitettu ajankohtainen vesitilanne (Päivitetty 24.04.2018).

  Huomautus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta, toistuvuusaika 3 - 10 vuotta, joka voi aiheuttaa paikallisia ongelmia. Luokka 1.
  Varoitus korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika 10 - 50 vuotta, joka aiheuttaa paikoin ongelmia. Luokka 2.
  Varoitus poikkeuksellisen korkeasta vedenpinnasta / suuresta virtaamasta / tulvasta, toistuvuusaika yli 50 vuotta, joka voi aiheuttaa vakavia ongelmia. Luokka 3.
  Varoitus suuresta tulvasta, joka aiheuttaa vakavia vahinkoja ja vaaratilanteita. Luokka 4.

  Huomautus säännöstelyrajan ylityksestä.
  Huomautus tulvarajan tai virtaamarajan ylityksestä.
Vedenkorkeus / virtaama nousussa kahden viikon ennustejaksolla, vastaavasti laskussa

Jokien vedenkorkeushavainnoista määritetyt virtaamahavainnot voivat olla talvella ja keväällä jään padottavan vaikutuksen takia liian suuria. Havainnot korjataan yleensä noin 1 kuukauden viiveellä. Laskettu virtaama on lähempänä todellista arvoa. Voimalaitosten ja järvien luusuoiden virtaamahavainnot ovat luotettavia, niissä ei yleensä esiinny jään padottavaa vaikutusta.

Ohjeita
Ennustekuvien tulkinta
Ennusteiden lyhenteet

Vedenkorkeus ja virtaama
Hankavesi-Välivesi (Hankavesi)
Harjavalta
Iso-Roine (Iso-Roinevesi)
Jalanti (Jalantijärvi)
Kernaalanjärvi
Keurusselkä (Keurusselkä Mänttä)
Kiikka
Kiikoisjärvi
Kolsi
Kotaselkä (Vilppulankoski)
Kukkia
Kulovesi
Kuohijärvi
Kyrösjärvi (Kyrösjärvi etelä)
Käenkoski
Lempäälä+Kuokkalankoski
Loimijoki Maurialankoski
Loimijoki Sallilankoski
Längelmävesi (Längelmävesi Kaivanto)
Mahnalanselkä Kirkkojärvi (Siuro ylä)
Mallasvesi (Mallasvesi Apia)
Mommilanjärvi (Haminanvuolle Teuronjoki kylä)
Mouhijärvi
Muroleenkoski
Nerosjärvi
Nokia
Näsijärvi
Parkanonjärvi
Pihlajavesi
Pori Launainen Kivini
Pori Luotsinmäki
Porin silta
Puujoki Varunteenkoski
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Näppilä)
Pyhäjärvi (Pyhäjärvi Saari)
Pääjärvi
Rautavesi
Ruovesi (Murole ylä)
Sääksjärvi
Tammerkoski
Tarjanne (Visuvesi)
Toisvesi
Tyrvää (Hartolankoski)
Vanaja-Hämeenlinna (Vanajavesi Hämeenlinna)
Vanajavesi (Vanajavesi Konhonselkä)
Vesijako
Vesijärvi
Vilppulankoski
Äetsä
Ähtärinjärvi
Äväntäjärvi

Pohjavesi ja maankosteus
Lammi Tullinkangas
Multia Vehkoo
Seitseminen
Tullinkangas Lammi

Jäänlähtö
Maurialankoski

MUUALLA VERKOSSA

IL: Porin lentoaseman sää

Merivedenkorkeus
IL: Pori Mäntyluoto 24 h
IL: Pori Mäntyluoto 12 kk
SEPRISE: Kaskinen 7 vrk (hav. ja ennuste)
[ Merivedenkorkeuslukema saadaan N60
tasoon vähentämällä Mäntyluodon arvosta
23 cm ja Kaskisen arvosta 28 cm. ]
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto