logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Rautavesi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Rautavesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 15.11.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 21.10.2023 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.12.2023 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 351 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 276 - 516 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 276 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 291 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 416 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 516 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 276 m3/s ja maksimiarvo 590 m3/s.