logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Rautavesi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Rautavesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.10.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 12.9.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.11.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 57.31 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 57.27 - 57.37 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 57.27 m, 75 % todennäköisyydellä yli 57.29 m, 25 % todennäköisyydellä yli 57.35 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 57.37 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 57.27 m ja maksimiarvo 57.40 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1957 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 57.42 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 57.65 m, se on havaittu 24.01.1975 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 57.35 m.
  • Havainnot asemalta 3508700 Rautavesi. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 57.27 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 57.26 - 57.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 57.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 57.24 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 57.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 57.26 - 57.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 57.33 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 57.24 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 57.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 57.25 - 57.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 57.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 57.22 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 57.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 57.25 - 57.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 57.36 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 57.22 m.