www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kortejärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kortejärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 23.4.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 9.4.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.4.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 5.40 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.98 - 7.80 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.98 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 4.03 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.70 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 7.80 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.71 m3/s ja maksimiarvo 8.87 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto