www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kortejärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kortejärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.12.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.12.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.12.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 99.52 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 99.51 - 99.55 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 99.51 m, 75 % todennäköisyydellä yli 99.52 m, 25 % todennäköisyydellä yli 99.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 99.55 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 99.51 m ja maksimiarvo 99.65 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 17.12. vedenkorkeus on keskimäärin 99.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.51 - 99.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.51 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 03.01. vedenkorkeus on keskimäärin 99.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.50 - 99.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.49 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 03.02. vedenkorkeus on keskimäärin 99.40 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.38 - 99.43 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.36 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 03.03. vedenkorkeus on keskimäärin 99.29 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.25 - 99.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.23 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto