www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kortejärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kortejärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.8.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.8.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.8.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 99.29 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 99.29 - 99.31 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 99.29 m, 75 % todennäköisyydellä yli 99.29 m, 25 % todennäköisyydellä yli 99.29 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 99.31 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 99.29 m ja maksimiarvo 99.35 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 17.08. vedenkorkeus on keskimäärin 99.25 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.25 - 99.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.31 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.24 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 03.09. vedenkorkeus on keskimäärin 99.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.21 - 99.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.17 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 03.10. vedenkorkeus on keskimäärin 99.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.24 - 99.41 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.45 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.14 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 99.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.37 - 99.49 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.19 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto