www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Rutajärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Rutajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.6.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.6.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 3.05 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.14 - 4.19 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.14 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.69 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.66 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.19 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.04 m3/s ja maksimiarvo 5.67 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto