www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Rutajärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Rutajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.2.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.2.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 100.46 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 100.43 - 100.57 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 100.43 m, 75 % todennäköisyydellä yli 100.44 m, 25 % todennäköisyydellä yli 100.49 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 100.57 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 100.42 m ja maksimiarvo 100.64 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.03. vedenkorkeus on keskimäärin 100.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 100.36 - 100.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 100.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 100.30 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.03. vedenkorkeus on keskimäärin 100.16 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 100.11 - 100.27 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 100.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 100.01 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.04. vedenkorkeus on keskimäärin 99.94 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.82 - 100.03 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 100.23 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.65 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.05. vedenkorkeus on keskimäärin 99.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.68 - 99.92 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 100.05 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.53 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto