www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Rutajärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Rutajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 14.10.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.9.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.10.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 99.54 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 99.36 - 99.69 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 99.36 m, 75 % todennäköisyydellä yli 99.40 m, 25 % todennäköisyydellä yli 99.60 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 99.69 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 99.35 m ja maksimiarvo 99.76 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 99.34 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.31 - 99.36 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.29 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 99.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.28 - 99.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.23 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 99.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.31 - 99.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.19 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 99.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.40 - 99.60 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.24 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto