www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Rutajärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Rutajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 21.12.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.12.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 15.1.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 99.73 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 99.56 - 100.03 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 99.56 m, 75 % todennäköisyydellä yli 99.64 m, 25 % todennäköisyydellä yli 99.82 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 100.03 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 99.55 m ja maksimiarvo 100.32 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 99.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.41 - 99.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.50 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.39 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 99.57 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.53 - 99.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.73 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.47 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 99.64 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.58 - 99.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 99.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.54 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 99.62 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 99.53 - 99.75 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 100.03 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 99.48 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto