www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Nuutajärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Nuutajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 31.5.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 26.5.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.6.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.694 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.556 - 0.948 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.556 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.619 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.770 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.948 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.555 m3/s ja maksimiarvo 1.09 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto