www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Näsijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Näsijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 4.7.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 30.6.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.7.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 95.34 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 95.31 - 95.43 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 95.31 m, 75 % todennäköisyydellä yli 95.32 m, 25 % todennäköisyydellä yli 95.37 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 95.43 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 95.31 m ja maksimiarvo 95.47 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1980 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 95.37 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 95.49 m, se on havaittu 06.07.1981 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 95.14 m.
  • Havainnot asemalta 3506920 Näsijärvi, Tampella. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.05. vedenkorkeus on keskimäärin 95.03 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.02 - 95.05 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.08 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.00 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 95.18 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.17 - 95.21 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.26 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.15 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.06. vedenkorkeus on keskimäärin 95.31 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.27 - 95.35 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.40 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.24 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 95.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 95.30 - 95.34 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 95.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 95.29 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto