www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Toisvesi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Toisvesi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 5.12.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.12.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 34.7 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 34.0 - 40.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 34.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 34.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 35.9 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 40.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 34.0 m3/s ja maksimiarvo 70.2 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto