www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kitusjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kitusjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 6.5.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.5.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 116.72 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 116.64 - 116.82 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 116.64 m, 75 % todennäköisyydellä yli 116.69 m, 25 % todennäköisyydellä yli 116.76 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 116.82 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 116.64 m ja maksimiarvo 116.85 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 116.73 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 117.21 m, se on havaittu 16.05.1922 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 116.31 m.
  • Havainnot asemalta 3504800 Kitusjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.05. vedenkorkeus on keskimäärin 116.69 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.66 - 116.72 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.80 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.61 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.05. vedenkorkeus on keskimäärin 116.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.55 - 116.65 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.71 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.52 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.06. vedenkorkeus on keskimäärin 116.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.24 - 116.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.18 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 116.15 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 116.09 - 116.20 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 116.37 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 116.02 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto