Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kyrösjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kyrösjärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 28.11.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 28.11.2021 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.11.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 29.1 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 29.1 - 29.6 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 29.1 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 29.1 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 29.1 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 29.6 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 29.1 m3/s ja maksimiarvo 43.7 m3/s.