www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kyrösjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kyrösjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 13.4.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.4.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.4.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 60.0 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 60.0 - 60.0 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 60.0 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 60.0 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 60.0 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 60.0 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 60.0 m3/s ja maksimiarvo 80.0 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1987 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 79.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 121.50 m3/s, se on havaittu 31.12.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 52.80 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           49.64           4.635          
  2           76.41           2.939          
  3           83.99           3.734          
  4           88.83           4.405          
  5           92.42           4.949          
  6           95.27           5.400          
  7           97.64           5.786          
  8           99.67           6.121          
  9           101.44           6.418          
  10           103.02           6.684          
  15           108.99           7.712          
  20           113.18           8.444          
  30           119.03           9.478          
  40           123.15           10.213          
  50           126.34           10.784          
  60           128.93           11.251          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           131.13           11.647          
  80           133.03           11.989          
  90           134.70           12.292          
  100           136.20           12.563          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3508250 Kyröskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto