www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kyrösjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kyrösjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 27.4.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 7.4.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.5.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 58.1 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 42.5 - 79.7 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 42.5 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 43.6 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 66.2 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 79.7 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 42.5 m3/s ja maksimiarvo 98.8 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1987 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 79.37 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 121.50 m3/s, se on havaittu 31.12.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 52.80 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           49.13           4.787          
  2           76.35           3.035          
  3           84.04           3.856          
  4           88.97           4.550          
  5           92.61           5.111          
  6           95.51           5.578          
  7           97.92           5.975          
  8           99.98           6.322          
  9           101.79           6.628          
  10           103.39           6.903          
  15           109.46           7.965          
  20           113.72           8.720          
  30           119.66           9.788          
  40           123.85           10.548          
  50           127.09           11.137          
  60           129.73           11.620          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           131.96           12.028          
  80           133.89           12.382          
  90           135.59           12.695          
  100           137.11           12.974          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3508250 Kyröskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto