Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kyrösjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kyrösjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaama on 62.00 m3/s. Maksimivirtaaman ajankohta on 30.11.2021 .

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1987 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 79.52 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 121.50 m3/s, se on havaittu 31.12.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 52.80 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           50.68           4.360          
  2           76.64           2.764          
  3           83.98           3.513          
  4           88.68           4.144          
  5           92.16           4.656          
  6           94.93           5.081          
  7           97.22           5.443          
  8           99.19           5.758          
  9           100.91           6.038          
  10           102.44           6.288          
  15           108.23           7.255          
  20           112.29           7.943          
  30           117.96           8.916          
  40           121.96           9.608          
  50           125.05           10.145          
  60           127.57           10.585          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           129.70           10.956          
  80           131.54           11.279          
  90           133.16           11.563          
  100           134.61           11.818          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3508250 Kyröskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.