www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kyrösjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kyrösjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 26.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.8.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 31.8.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 2.45 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 2.44 - 3.18 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 2.44 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.44 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 2.47 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.18 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 2.44 m3/s ja maksimiarvo 8.62 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1987 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 79.39 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 121.50 m3/s, se on havaittu 31.12.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 52.80 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           49.64           4.635          
  2           76.41           2.939          
  3           83.99           3.734          
  4           88.83           4.405          
  5           92.42           4.949          
  6           95.27           5.400          
  7           97.64           5.786          
  8           99.67           6.121          
  9           101.44           6.418          
  10           103.02           6.684          
  15           108.99           7.712          
  20           113.18           8.444          
  30           119.03           9.478          
  40           123.15           10.213          
  50           126.34           10.784          
  60           128.93           11.251          
  Alapuolella olevat arvot eivät ole laskennallisesti luotettavia
  70           131.13           11.647          
  80           133.03           11.989          
  90           134.70           12.292          
  100           136.20           12.563          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3508250 Kyröskoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto