Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Kyrösjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Kyrösjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 29.11.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.11.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 83.15 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 83.15 - 83.15 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 83.15 m, 75 % todennäköisyydellä yli 83.15 m, 25 % todennäköisyydellä yli 83.15 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 83.15 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 83.15 m ja maksimiarvo 83.88 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1987 - 2020 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 83.59 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 84.45 m, se on havaittu 07.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 83.31 m.
  • Havainnot asemalta 3508210 Kyrösjärvi, etelä. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 13.12. vedenkorkeus on keskimäärin 82.87 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 82.87 - 82.88 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 82.89 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 82.86 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 29.12. vedenkorkeus on keskimäärin 82.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 82.72 - 82.77 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 82.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 82.71 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 29.01. vedenkorkeus on keskimäärin 82.72 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 82.69 - 82.76 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 82.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 82.66 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 01.03. vedenkorkeus on keskimäärin 82.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 82.57 - 82.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 82.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 82.53 m.