www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Mallasvesi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Mallasvesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 24.10.2018 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.10.2018 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.11.2018 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 83.58 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 83.58 - 83.61 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 83.58 m, 75 % todennäköisyydellä yli 83.58 m, 25 % todennäköisyydellä yli 83.59 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 83.61 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 83.58 m ja maksimiarvo 83.64 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1970 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 84.26 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 84.61 m, se on havaittu 09.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 83.76 m.
 • Havainnot asemalta 3501600 Mallasvesi, Apia. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

 • Poikkeamismahdollisuus 83.64 m (ELY:n ja UPM:n välisellä sopimuksella)
 • Alaraja laivaliikennekaudella 83.30 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 02.11. vedenkorkeus on keskimäärin 83.58 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.57 - 83.59 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.61 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.55 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 83.61 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.59 - 83.64 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.70 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.56 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.12. vedenkorkeus on keskimäärin 83.65 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.60 - 83.74 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.54 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.01. vedenkorkeus on keskimäärin 83.67 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.60 - 83.81 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.50 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto