www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Mallasvesi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Mallasvesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeus on 84.15 metriä. Maksimivedenkorkeuden ajankohta on 20.6.2018 .

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1970 - 2016 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 84.26 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 84.61 m, se on havaittu 09.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 83.76 m.
  • Havainnot asemalta 3501600 Mallasvesi, Apia. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

  • Poikkeamismahdollisuus 83.64 m (ELY:n ja UPM:n välisellä sopimuksella)
  • Alaraja laivaliikennekaudella 83.30 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 04.07. vedenkorkeus on keskimäärin 84.06 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 84.05 - 84.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 84.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 84.04 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 20.07. vedenkorkeus on keskimäärin 83.98 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.96 - 84.01 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 84.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.93 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 83.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.79 - 83.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.72 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 20.09. vedenkorkeus on keskimäärin 83.74 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.70 - 83.86 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.96 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.61 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto