www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Mallasvesi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Mallasvesi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 1.2.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.1.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.2.2019 .
 • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 83.52 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 83.51 - 83.53 m.
 • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 83.51 m, 75 % todennäköisyydellä yli 83.52 m, 25 % todennäköisyydellä yli 83.53 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 83.53 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 83.51 m ja maksimiarvo 83.54 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

 • Vuosien 1970 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 84.26 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 84.61 m, se on havaittu 09.06.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 83.76 m.
 • Havainnot asemalta 3501600 Mallasvesi, Apia. Vedenkorkeus 0-tasossa NN.

Vedenkorkeusrajoja

 • Poikkeamismahdollisuus 83.64 m (ELY:n ja UPM:n välisellä sopimuksella)
 • Alaraja laivaliikennekaudella 83.30 m

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

 • Kahden viikon kuluttua, eli 05.02. vedenkorkeus on keskimäärin 83.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.51 - 83.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.53 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.50 m.
 • Kuukauden kuluttua, eli 22.02. vedenkorkeus on keskimäärin 83.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.50 - 83.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.49 m.
 • Kahden kuukauden kuluttua, eli 22.03. vedenkorkeus on keskimäärin 83.54 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.49 - 83.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.47 m.
 • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 22.04. vedenkorkeus on keskimäärin 83.71 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 83.61 - 83.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 83.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 83.53 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto