logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Äväntäjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Äväntäjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 13.4.2023 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.2.2023 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.4.2023 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 97.70 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 97.39 - 97.91 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 97.39 m, 75 % todennäköisyydellä yli 97.61 m, 25 % todennäköisyydellä yli 97.78 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 97.91 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 97.36 m ja maksimiarvo 97.98 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1983 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 97.67 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 98.25 m, se on havaittu 09.05.1988 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 97.01 m.
  • Havainnot asemalta 3500110 Äväntäjärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 96.82 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.79 - 96.84 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.91 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.77 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 96.81 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.75 - 96.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 97.01 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.71 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 96.95 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.79 - 97.10 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 97.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.64 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 97.11 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.93 - 97.29 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 97.55 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.78 m.