www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 4.3.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 2.3.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.3.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 5.99 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 4.78 - 7.94 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 4.78 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 5.70 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 6.91 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 7.94 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 4.01 m3/s ja maksimiarvo 9.63 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto