www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 19.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 19.8.2019 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.8.2019 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 4.59 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.95 - 17.5 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.95 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.32 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 7.88 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 17.5 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.483 m3/s ja maksimiarvo 18.2 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto