www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.9.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 5.8.2020 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.10.2020 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.15 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.815 - 3.72 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.815 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.01 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.85 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 3.72 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.797 m3/s ja maksimiarvo 5.29 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut m3/s. Suurin havaittu virtaama on m3/s, se on havaittu . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
   
  © Copyright Valtion ympäristöhallinto