logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.3.2023 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.1.2023 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.5.2023 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 4.09 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 3.09 - 5.45 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 3.09 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 3.38 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.52 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.45 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 3.09 m3/s ja maksimiarvo 5.75 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

  • Vuosien - välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut m3/s. Suurin havaittu virtaama on m3/s, se on havaittu . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on m3/s.
  • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

    Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s