www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 23.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 23.4.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.13 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.13 - 87.13 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 87.13 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.13 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.13 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 87.13 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 87.13 m ja maksimiarvo 87.15 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 87.13 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 87.33 m, se on havaittu 02.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 86.84 m.
  • Havainnot asemalta 3500300 Vesijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.05. vedenkorkeus on keskimäärin 87.10 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.10 - 87.11 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.12 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.07 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 87.07 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 87.07 - 87.08 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 87.04 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 87.00 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.96 - 87.02 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.92 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 86.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.84 - 86.95 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.02 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.78 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto