www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.6.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 8.1.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.08 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 86.96 - 87.13 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 86.96 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.03 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.11 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 87.13 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 86.94 m ja maksimiarvo 87.15 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 87.13 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 87.33 m, se on havaittu 02.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 86.84 m.
  • Havainnot asemalta 3500300 Vesijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 09.03. vedenkorkeus on keskimäärin 86.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.88 - 86.89 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.87 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.03. vedenkorkeus on keskimäärin 86.89 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.89 - 86.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.92 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.87 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.04. vedenkorkeus on keskimäärin 86.96 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.94 - 87.00 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.04 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.91 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 87.01 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.97 - 87.07 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.10 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.91 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto