www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 29.4.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 13.5.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.14 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.03 - 87.17 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 87.03 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.11 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.16 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 87.17 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 87.02 m ja maksimiarvo 87.18 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 87.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 87.33 m, se on havaittu 02.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 86.84 m.
  • Havainnot asemalta 3500300 Vesijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 22.07. vedenkorkeus on keskimäärin 86.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.82 - 86.87 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.88 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.80 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 08.08. vedenkorkeus on keskimäärin 86.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.80 - 86.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.95 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.74 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 08.09. vedenkorkeus on keskimäärin 86.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.78 - 86.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 87.00 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.72 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 08.10. vedenkorkeus on keskimäärin 86.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.81 - 86.93 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.99 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.67 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto