www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 7.5.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 27.4.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.5.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 87.13 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 87.04 - 87.17 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 87.04 m, 75 % todennäköisyydellä yli 87.10 m, 25 % todennäköisyydellä yli 87.15 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 87.17 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 87.02 m ja maksimiarvo 87.18 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 2000 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 87.14 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 87.33 m, se on havaittu 02.05.2012 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 86.84 m.
  • Havainnot asemalta 3500300 Vesijärvi. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 30.07. vedenkorkeus on keskimäärin 86.88 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.86 - 86.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.93 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.84 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 16.08. vedenkorkeus on keskimäärin 86.85 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.83 - 86.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.94 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.79 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 16.09. vedenkorkeus on keskimäärin 86.84 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.78 - 86.90 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.73 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 16.10. vedenkorkeus on keskimäärin 86.86 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 86.79 - 86.94 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 86.97 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 86.66 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto