www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijako

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijako > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 10.5.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 28.4.2021 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.5.2021 .
  • Maksimivirtaama on keskimäärin 3.57 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.51 - 5.43 m3/s.
  • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.51 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 2.77 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 4.47 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 5.43 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.05 m3/s ja maksimiarvo 6.34 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto