logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijako

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijako > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 25.8.2022 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 19.8.2022 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2022 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.43 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.42 - 108.56 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.42 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.47 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.56 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.42 m ja maksimiarvo 108.60 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 108.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 108.93 m, se on havaittu 23.05.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.35 m.
  • Havainnot asemalta 3501000 Vesijako. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 02.09. vedenkorkeus on keskimäärin 108.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.37 - 108.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.43 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.36 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 19.09. vedenkorkeus on keskimäärin 108.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.34 - 108.38 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.31 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 19.10. vedenkorkeus on keskimäärin 108.36 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.31 - 108.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.25 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 19.11. vedenkorkeus on keskimäärin 108.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.33 - 108.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.28 m.