www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijako

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijako > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.12.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.45 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.45 - 108.46 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.45 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.45 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.45 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.46 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.45 m ja maksimiarvo 108.48 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 108.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 108.93 m, se on havaittu 23.05.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.35 m.
  • Havainnot asemalta 3501000 Vesijako. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 17.12. vedenkorkeus on keskimäärin 108.44 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.43 - 108.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.46 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 03.01. vedenkorkeus on keskimäärin 108.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.43 - 108.47 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.49 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.41 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 03.02. vedenkorkeus on keskimäärin 108.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.43 - 108.52 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.59 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.40 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 03.03. vedenkorkeus on keskimäärin 108.45 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.41 - 108.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.60 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.38 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto