www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijako

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijako > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 9.5.2021 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.4.2021 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.5.2021 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.67 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.42 - 108.83 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.42 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.58 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.75 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.83 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.34 m ja maksimiarvo 108.96 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 108.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 108.93 m, se on havaittu 23.05.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.35 m.
  • Havainnot asemalta 3501000 Vesijako. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 17.08. vedenkorkeus on keskimäärin 108.30 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.29 - 108.32 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.35 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.29 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 03.09. vedenkorkeus on keskimäärin 108.28 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.25 - 108.31 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.34 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.22 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 03.10. vedenkorkeus on keskimäärin 108.26 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.22 - 108.30 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.42 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.18 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 03.11. vedenkorkeus on keskimäärin 108.32 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.24 - 108.37 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.18 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto