www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Vesijako

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Vesijako > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 365 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 2.2.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.11.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 22.4.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 108.59 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 108.47 - 108.78 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 108.47 m, 75 % todennäköisyydellä yli 108.52 m, 25 % todennäköisyydellä yli 108.65 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 108.78 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 108.46 m ja maksimiarvo 108.83 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1911 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 108.69 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 108.93 m, se on havaittu 23.05.1924 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 108.35 m.
  • Havainnot asemalta 3501000 Vesijako. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 07.05. vedenkorkeus on keskimäärin 108.47 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.45 - 108.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.52 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.43 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.05. vedenkorkeus on keskimäärin 108.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.45 - 108.50 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.41 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.06. vedenkorkeus on keskimäärin 108.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.38 - 108.44 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.30 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.07. vedenkorkeus on keskimäärin 108.33 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 108.28 - 108.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 108.51 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 108.19 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto