logo
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Pääjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Pääjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 2.11.2022 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 11.10.2022 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 14.11.2022 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.93 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.564 - 4.77 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.564 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.654 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 3.20 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 4.77 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.562 m3/s ja maksimiarvo 5.59 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1971 - 2021 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 6.83 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 16.80 m3/s, se on havaittu 02.08.2004 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 3.70 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           2.85           0.491          
  2           6.43           0.312          
  3           7.45           0.396          
  4           8.09           0.467          
  5           8.57           0.525          
  6           8.96           0.573          
  7           9.27           0.613          
  8           9.54           0.649          
  9           9.78           0.680          
  10           9.99           0.709          
  15           10.79           0.818          
  20           11.35           0.895          
  30           12.14           1.005          
  40           12.69           1.083          
  50           13.11           1.143          
  60           13.46           1.193          
  70           13.75           1.235          
  80           14.01           1.271          
  90           14.23           1.303          
  100           14.43           1.332          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3501880 Teuronjoki Jokelankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.