www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Ojajärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Ojajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 1.1.2021 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 5.12.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.1.2021 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.872 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.676 - 1.49 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.676 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.712 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.24 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.49 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.676 m3/s ja maksimiarvo 2.36 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto