www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Ojajärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Ojajärvi > Tulovirtaamaennuste tekstinä
Maksimitulovirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimitulovirtaaman ajankohta on keskimäärin 14.8.2020 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä 7.8.2020 tai myöhemmin ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 17.8.2020 .
  • Maksimitulovirtaama on keskimäärin 0.378 m3/s. Maksimitulovirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 0.212 - 0.851 m3/s.
  • Maksimitulovirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 0.212 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 0.248 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 0.520 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 0.851 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 0.206 m3/s ja maksimiarvo 1.28 m3/s.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto