www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Ojajärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Ojajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 3.11.2020 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 26.10.2020 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 4.11.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 104.48 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 104.40 - 104.55 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 104.40 m, 75 % todennäköisyydellä yli 104.44 m, 25 % todennäköisyydellä yli 104.50 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 104.55 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 104.40 m ja maksimiarvo 104.58 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 20.08. vedenkorkeus on keskimäärin 104.38 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.38 - 104.39 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 104.39 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.37 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 06.09. vedenkorkeus on keskimäärin 104.39 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.38 - 104.40 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 104.41 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.36 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 06.10. vedenkorkeus on keskimäärin 104.41 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.39 - 104.45 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 104.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.35 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 104.48 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.44 - 104.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 104.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.42 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto