www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Ojajärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Ojajärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 16.12.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 2.12.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 6.1.2020 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 104.54 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 104.46 - 104.59 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 104.46 m, 75 % todennäköisyydellä yli 104.51 m, 25 % todennäköisyydellä yli 104.57 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 104.59 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 104.46 m ja maksimiarvo 104.67 m.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 06.11. vedenkorkeus on keskimäärin 104.46 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.45 - 104.46 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 104.48 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.44 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 23.11. vedenkorkeus on keskimäärin 104.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.47 - 104.51 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 104.54 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.45 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 23.12. vedenkorkeus on keskimäärin 104.51 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.48 - 104.55 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 104.57 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.45 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 23.01. vedenkorkeus on keskimäärin 104.49 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 104.47 - 104.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 104.58 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 104.44 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto