www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Lähtövirtaamaennuste tekstinä
Maksimivirtaama 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

 • Maksimivirtaaman ajankohta on keskimäärin 18.8.2019 . Ajankohta on yli 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.8.2019 ja alle 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 18.8.2019 .
 • Maksimivirtaama on keskimäärin 1.20 m3/s. Maksimivirtaama on 90 % todennäköisyydellä välillä 1.20 - 1.74 m3/s.
 • Maksimivirtaama on 95 % todennäköisyydellä yli 1.20 m3/s, 75 % todennäköisyydellä yli 1.20 m3/s, 25 % todennäköisyydellä yli 1.20 m3/s ja 5 % todennäköisyydellä yli 1.74 m3/s. Minimiarvo näissä 52 simuloinnissa on 1.20 m3/s ja maksimiarvo 3.95 m3/s.

Virtaaman referenssitiedot ja toistuvuus

 • Vuosien 1966 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivirtaama on ollut 17.42 m3/s. Suurin havaittu virtaama on 35.00 m3/s, se on havaittu 10.05.1984 . Pienin havaittu vuoden maksimivirtaama on 7.10 m3/s.
 • Ylivirtaamien toistuvuustaulukko:

  Toistuvuus vuosina Virtaama m3/s Hajonta m3/s
  1           8.52           1.088          
  2           16.53           0.690          
  3           18.80           0.877          
  4           20.25           1.034          
  5           21.32           1.162          
  6           22.17           1.268          
  7           22.88           1.358          
  8           23.49           1.437          
  9           24.02           1.507          
  10           24.49           1.569          
  15           26.28           1.811          
  20           27.53           1.982          
  30           29.28           2.225          
  40           30.52           2.398          
  50           31.47           2.532          
  60           32.25           2.641          
  70           32.90           2.734          
  80           33.47           2.815          
  90           33.97           2.886          
  100           34.42           2.949          
 • Referenssitiedoissa ja toistuvuuksien laskennassa on käytetty aseman 3509150 Kuhalankoski havaintoja. Toistuvuudet ovat laskennallisia ja tarkastamattomia. Erityisesti tämä koskee säännösteltyjä vesistöjä ja lyhyitä aikasarjoja.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto