www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 90 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 26.4.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 25.4.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 9.5.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 96.80 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 96.80 - 96.84 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 96.80 m, 75 % todennäköisyydellä yli 96.80 m, 25 % todennäköisyydellä yli 96.81 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 96.84 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 96.80 m ja maksimiarvo 96.90 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1926 - 2017 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 97.09 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 97.66 m, se on havaittu 20.05.1932 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 96.66 m.
  • Havainnot asemalta 3509110 Pyhäjärvi, Saari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 10.05. vedenkorkeus on keskimäärin 96.79 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.78 - 96.80 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.83 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.76 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 26.05. vedenkorkeus on keskimäärin 96.73 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.71 - 96.78 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.82 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.69 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 26.06. vedenkorkeus on keskimäärin 96.59 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.57 - 96.61 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.67 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.52 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 26.07. vedenkorkeus on keskimäärin 96.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.45 - 96.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.69 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.33 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto