www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöennusteet ja vesitilannekartat  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Vesistöennusteet: Kokemäenjoen vesistöalue - Pyhäjärvi

Vesistöennusteet > Kokemäenjoen vesistöalue > Pyhäjärvi > Vedenkorkeusennuste tekstinä
Maksimivedenkorkeus 14 päivän ennustejaksolla

Huom! 14, 90 ja 365 vuorokauden ennusteissa tekstin ajankohdat ja minimi-, maksimi- ja keskiennustekäyrät eivät ole yleensä samat. Tekstin ajankohdat on laskettu ja ennustekäyrät on valittu kuvan esittämältä aikajaksolta.

  • Maksimivedenkorkeuden ajankohta on keskimäärin 19.8.2019 . Ajankohta on 75 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 16.8.2019 ja 25 % todennäköisyydellä myöhemmin kuin 24.8.2019 .
  • Maksimivedenkorkeus on keskimäärin 96.53 m. Maksimivedenkorkeus on 90 % todennäköisyydellä välillä 96.53 - 96.57 m.
  • Maksimivedenkorkeus on 95 % todennäköisyydellä yli 96.53 m, 75 % todennäköisyydellä yli 96.53 m, 25 % todennäköisyydellä yli 96.54 m ja 5 % todennäköisyydellä yli 96.57 m. Minimiarvo näissä simuloinneissa on 96.53 m ja maksimiarvo 96.63 m.

Vedenkorkeuden referenssitiedot

  • Vuosien 1992 - 2018 välisenä aikana keskimääräinen vuoden maksimivedenkorkeus on ollut 96.97 m. Suurin havaittu vedenkorkeus on 97.17 m, se on havaittu 29.04.1999 . Pienin havaittu vuoden maksimivedenkorkeus on 96.81 m.
  • Havainnot asemalta 3509110 Pyhäjärvi, Saari. Vedenkorkeus 0-tasossa N60.

Vedenkorkeuden vaihteluvälit

  • Kahden viikon kuluttua, eli 31.08. vedenkorkeus on keskimäärin 96.50 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.49 - 96.53 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.56 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.46 m.
  • Kuukauden kuluttua, eli 17.09. vedenkorkeus on keskimäärin 96.52 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.46 - 96.57 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.62 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.41 m.
  • Kahden kuukauden kuluttua, eli 17.10. vedenkorkeus on keskimäärin 96.53 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.44 - 96.58 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.68 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.32 m.
  • Kolmen kuukauden kuluttua, eli 17.11. vedenkorkeus on keskimäärin 96.60 m ja 50 % todennäköisyydellä vedenkorkeus on välillä 96.53 - 96.70 m. Kyseisenä päivänä vedenkorkeus on 5 % todennäköisyydellä yli 96.90 m ja 5 % todennäköisyydellä alle 96.28 m.
 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto